Hipotiroidin simptomları (Zəhərli zob)

Hipotiroidin simptomları (Zəhərli zob)

Опубликовано в: | 2019-05-28
Hipotiroidin simptomları (Zəhərli zob)

Hipotiroidin simptomları yaşlılarda adi yaşlanma proseslәrinә çox bәnzәdiyi üçün diaqnostikası çәtinlәşir. Tiroid vәzin (ZOB) fәaliyyәtinin zәiflәmәsi autoimmun xәstәliklәrindәn, vәzdә keçirilmiş әmәliyyatdan, yodlu preparatların qәbulundan, baş vә boyun nayihәsindә şüalanmadan olur. 
Yaşlı xәstәlәrdә hipotiroidin xüsusi simptomları var: 
-әl vә ayaqları tirəyir, 
-yaddaş pislәşir,
-qidalanmadan asılı olmayaraq çәki dәyişir, 
-depressiya vә ya әksinә әsәbilik, yuxululuq, solğunluq müşahidə olunur. 

Xәstәliyin diaqnostikası bir neçә müayinәlәrdәn ibatәtdir: 
1. Həkim müayinәsi
2. Mövcud olan başqa xәstәliklәrin müayinәsi
3. USM
4. Funksional testlәrin aparılması
5. Radioizotop skanlama
6. Hormonların tәhlili
7. MRT
Әgәr yaşlılarda hipotiroidizm müalicә olunmasa, xәstә miksedematoz komaya düşә bilәr. Bәdxassәli şiş vә adenoma varsa, o zaman әmәliyyat olunur. Әmәliyyatdan sonra isә hәr gün tiroid vәzin fәaliyyәtini әvәz edәn preparatlar qәbul olunmalıdır.

Bu səbəbdən yaşlı insanlarda tiroid problem şikayətləri olmasa belə ildə bir dəfə tiroid vəz müayinələri məsləhət görülür.

Müəllif: Endokrin MərkəzMateriallardan istifadə edərkən Tibbiportal.az saytına aktiv link göstərilməlidir
Чем мы можем вам помочь?
Copyrights © 2024 : BSA Company, Baku, Azerbaijan Qeydiyyat
elan yerləşdir pulsuz elan yerləşdirelan