Anadangəlmə ürək xəstəliklərin yaranma səbəbləri nələrdir?

Anadangəlmə ürək xəstəliklərin yaranma səbəbləri nələrdir?

Опубликовано в: XƏSTƏLİKLƏR | 2019-04-30
Anadangəlmə ürək xəstəliklərin yaranma səbəbləri nələrdir
Anadangəlmə ürək xəstəliklərin yaranma səbəbləri nələrdir?
1.Genetik xəstəlik və ya sindromların tərkib hissəsi kimi:
Məsələn: Trisomiya 21( Daun sindromu), trisomiya13 (Patau sindromu), trisomiya18 (Edvards), VACTERL, Di-Corc, Noonan , Turner, Viliams-Beuren, Marfan, Kartagener sindromu və s.
2.Hamilə vaxtı ana tərəfindən teratogenik dərman və ya alkaqol qəbul edilməsi halları
Məsələn: fenitoin, litium, valproat, retin turşusu, amfetamin, progesteron, estrogen.
3. Anada Şəkərli Diabet ya da Hestasional Diabet xəstəliyi olan hallarda
4. Anada sistemik qirmızı qurdeşənəyi xəstəliyi olan hallarda
5. Ananın hamilə vaxtı virus infeksiyası keçirdiyi hallarda. Məsələn qızılca, sitomegalovirus, herpes simplex, Koksaki B virusu və s.
6. Ailə və ya irsi faktor:
Valideynlərdə və ya Yaxın qohumlarda anadangəlmə ürək xəstəliyinin olması,səbəbsiz qəfləti ölüm və ya huşitirmə halları, cavan yaşında qəfləti infarkt kəçirmənin olması.

Müəllif: "Uşaq Kardioloqu" Dr. Dinarə Məmmədzadə


Materiallardan istifadə edərkən Tibbiportal.az saytına aktiv link göstərilməlidir
Чем мы можем вам помочь?
Copyrights © 2023 : BSA Company, Baku, Azerbaijan Qeydiyyat