Distansion zərbə-dalğalı litotripsiya

Distansion zərbə-dalğalı litotripsiya

Опубликовано в: | 2018-11-06
Distansion zərbə-dalğalı litotripsiya
 - Ultrasəs dalğalarının təsiri ilə sidik sistemində daşların qeyri cərrahi yolla parçalanma üsuludur.
 İmpulslar ətraf toxumalara sərbəst yayılır, enerjinin ötürülməsi isə fokus sahəsi üzrə həyata keçirilir. Bu isə tədricən kristallik şəbəkəni tərpədilməsi və dağıdılmasına səbəb olur.
Nəticədə isə böyük daş sidik axarı ilə xaric edilə biləcək bir neçə müxtəlif ölçülü fraqmentlərə parçalanır və təbii yolla orqanizmdən cıxarılır.

Müəllif: "Uroloq-androloq" Dr. Anar Məmmədov


Materiallardan istifadə edərkən Tibbiportal.az saytına aktiv link göstərilməlidir
Мы в Youtube
Чем мы можем вам помочь?
Copyrights © 2020 : BSA Company, Baku, Azerbaijan Qeydiyyat