Qanın axıcılıq qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması

Qanın axıcılıq qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması

Опубликовано в: | 2018-09-21
Qanın axıcılıq qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması
Çoxsaylı xəstəliklər mövcuddur ki, bu zaman qanın qatılaşması baş verir (hematokrit və hemoqlobinin konsentrasiyası yükselir). Bu şəraitdə qanın xırda kapilyarlardan keçməsi çətinləşir. Bu isə toxumaların xroniki hipoksiyasına gətirib çıxarır. Hüceyrələr uzun müddət oksigenlə yaxşı təchiz olunmur, toxumalarda maddələr mübdilsinin toksiki məhsulları toplanır.

Plazmafiltirdən keçən qanın axıcılıq qabiliyyəti dəyişir.
Hematokrit azalır, qatılığı azalır, realoji xassələri yaxşılaşır. Bu cür qan kapillyarlardan keçərək hüceyrələrə oksigeni və qidalı maddələri asanlıqla daşıyır və metabolizm məhsullarını xaric edir.Müəllif: "Plazmaferez" Dr. Ağa İsmayılov.


Materiallardan istifadə edərkən Tibbiportal.az saytına aktiv link göstərilməlidir
Чем мы можем вам помочь?
Copyrights © 2021 : BSA Company, Baku, Azerbaijan Qeydiyyat